Освен по външната им  форма можем  да  класифицираме народните танци  и според принадлежността на  изпълнителите по пол.  Така  те  се  разделят на  женски, мъжки и смесени.

Женски  – Изпълняват се  от моми,  невести и възрастни жени,  което  говори  за разделение по социално положение. Играят  се по-често с песенен съпровод (който в танцовата практика  на нашия народ предхожда инструменталния) и са  по-близки по смисъл, съдържание и произход, по усещане до обредния тип игри.

Мъжки   –   Изпълняват  се   от   ергени,  млади  мъже,  както   и   по-възрастни. Участието на мъжете почти във  всеки  танц  допринася за  развитието на формата на танца. Мъжките  варианти на  танците са  тези,  които  са  по-богати на  движения, по- раздвижени, с по-разчупени и разгънати форми.

Смесени –  Броят на участниците и подреждането им  в  смесените хора  има значение,  както   за   формата  им   така   и  за   изпълнението.  Например  в   Тракия смесените хора  се  изпълняват  обикниовено, като  играчите се  налавят на  групи  – начело на  веригата мъже, след това  жени  и на  опашката мъже, което  е произлязло от предишната практика  да  се  играят  отделно женски  и мъжки  хора.  По този  начин колкото   и   мъжката  група   да   внася  новости  и   разигравания  в   ’’челото’’     или ’’опашката’’,   общо   взето,  жените,  наловени  между   тях,   придържат  формата   в първоначалните,  по-тесни рамки

Пелагия Векилова, Светла Минкова