Контакти

Име

Email

Относно

Вашето съобщение

Клуб за народни танци и хора „БАЯДЕРИ”

Читалище „Бъднина”: гр. София жк. Младост 2 до блок 220,
непосредствено до метростанция "Акад. Ал.Теодоров Балан".

Телефон за контакти: 0888 622 909; 0894 310 339
Е-mail: info@baiadery.com; baiadery@abv.bg