Фолклорни области2019-10-30T13:47:36+02:00

Фолклорни области в България

Странджанска фолклорна област

Странджанската фолклорна област се простира на запад до селата Факия, Желязово и Горно Ябълково, на север до гр.Царево и селата Визица и Индже войвода, на изток до [...]

Родопска фолклорна област

Родопската фолклорна област се простира на територията на Родопа планина. Обхваща административните области Смолян и Кърджали. Природата й кара човек да забрави време и пространство и да [...]

Добруджанска фолклорна област

Добруджанската фолклорна област се простира на север до река Дунав, на изток до Черно море, на юг граничи със Странджанската фолклорна област, а на запад със Северняшката. [...]

Go to Top