Фолклорни области2019-10-30T13:47:36+02:00

Фолклорни области в България

Родопска фолклорна област

Родопската фолклорна област се простира на територията на Родопа планина. Обхваща административните области Смолян и Кърджали. Природата й кара човек да забрави време и пространство и да [...]

Добруджанска фолклорна област

Добруджанската фолклорна област се простира на север до река Дунав, на изток до Черно море, на юг граничи със Странджанската фолклорна област, а на запад със Северняшката. [...]

Музикално-фолклорни области в България

Хора от различни държави се чудят как такава малка страна като нашата, има такова голямо разнообразие от танци и хора. Всеки, който е имал удоволствието да наблюдава [...]