Български народни танци по области

Български народни танци по области Добруджанска област Варненско хоро Ръченик Сборенка Ръка Опас [...]

Видове народни танци според функцията им

Според   функцията   им    и   тяхното    жизнено   предназначение    можем    да разпределим българските народни хорǎ [...]

Видове народни танци според участниците

Освен по външната им  форма можем  да  класифицираме народните танци  и според принадлежността [...]

Видове народни танци според външната им форма

Изпълнявани масово, народните танци  добиват определени външни  форми, разграничавани много  точно  от  народа.   [...]

Go to Top