Пиринската фолклорна област се простира на юг до с.Кулата (граничи с Гърция), на запад до границата на България с Македония, на север до Кресненския пролом (граничи с Шопската фолклорна област), на изток до Родопите и селата по поречието на реките Струма и Места. Обхваща административна област Благоевград.
Фолклорът на пиринската (македонска) област е сходен до този на шопската – подобни юнашки, героични песни.

Музикални инструменти

Характерни инструменти са тъпан, тамбура (дрънкя), гайдата „джура”, зурна, зилове, овчарска свирка „сворче”.

Народни носии

Пиринската женска носия се състои от риза (кошуля), сая като горна дреха (клашник; от бял памучен плат с къси ръкави), червен или на ивици вълнен пояс, тясна дълга престилка (прегач) с втъкани цветни растителни мотиви, накити (ушници- за главата, пафти- за кръста, пендари, колани), забрадка, дебели шарени чорапи, цървули.
Мъжката носия е белодрешна, лека, прилепнала към тялото и се състои от бяла риза, тесни крачоли от бял вълнен плат, прикачени с връв или ремък към поясната част (дзиври, ногавици), джамадан (къс вълнен елек), червен или тъмночервен вълнен пояс, чорапи, цървули, черен калпак.

Народни танци

Пиринските народни танци са повлияни от танците на съседните страни – предимно от Егейска и Вардарска Македония. Делят се на мъжки, женски и смесени. Играят се като хора, „леси” (танцьорите са в права линия близо един до друг, като се придвижват напред и назад, по-рядко встрани), ансамблово или индивидуално. Подреждат се в кръг, полукръг, в права редица или поединично. Женските танци са в умерено темпо с ниски, бавни стъпки – нежни и плавни. Характерно при мъжкия танц е приклякане и коленичене, въртене, пружиниране и притичване, скачане – борбени и динамични.
Характерни пирински хора са Огражданско, Четворно, Игра на двамини, Македонско, Мелнишко, Тежкото, Старо банско, Струмско, Малешевско, Ширто, Гинка, Джангурица, Петруно, Кривата.

Народни песни

В пиринските народни песни се пее за героизмът на българката и българина. Също често срещани са жетварските и седенкарските („седешки”, „на седешки”) песни. Пее се едногласно, двугласно, смесено мъже и жени. Липсват бавни песни, за сметка на по-весели и игриви с характерно хълцане (ацане) и тресене (къдрене) на гласа (типично за района на гр.Банско).
Известни пирински песни са „Македонско девойче”, „Лиляно моме”, „Зашумете мури от Пирина”, „Пирин ми е в сърцето”, „Китка”, „Кой уши”, „Син ти иде, Македонийо”, „Ако умрам, ил загинам”, „Миле Попйорданов”, „Пирине, Пирине”, „Морен сокол пие”, „Имала майка едно ми чедо”, „Зайди, зайди, ясно слънце”, „Белите манастири”, „Градил Илия килия”, „Йовано Йованке”, „Земи огин, запали ме”, „Назад, назад, моме Калино”, „Брала мома капини”, „Лудо младо”, „Катерино моме”.

Народни певци и ансамбли

Певци от пиринската фолклорна област са Николина Чакърдъкова, Радостина Паньова, Илия Луков, Любка Рондова, Костадин Гугов, Иван Дяков, Володя Стоянов, Лили Цветкова, Гуна Иванова, Ива Давидова, Илия Аргиров, Дения Пенчева, Джина Стоева, Васил Вълканов, Петко Захариев, Райко Кирилов, Боряна Карлузова, Севдалина и Валентин Спасови (Дует Спасови) и други.

Сред пиринските ансамбли са „Пирин” (гр.Благоевград), Детски фолкорен ансамбъл „Пиринска китка” (гр.Благоевград), „Неврокопски ансамбъл” (гр.Гоце Делчев), „Бисер” (гр.Благоевград), „Гайтан” (с.Първомай, обл.Благоевград), „Св. Климент Охридски” (гр.Симитли), „Разложанче” (гр.Разлог).

Фолклорни фестивали и събори

-Станичарски игри (гр.Петрич: 01 януари);
-Международен кукерски фестивал „Старчевата” (гр.Разлог: 01 януари);
-Общински фестивал на сурвакарските групи (гр.Благоевград: 09 януари);
-Международен фестивал на бабугерските маски и игри (гр.Симитли: 14 януари);
-Фестивал на художествените занаяти (гр.Сандански: 01-08 април);
-Международен фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно” (с.Гърмен, обл.Благоевград: 15-17 април);
-Общински събор на народното творчество „Южен гердан” (с.Първомай, обл. Благоевград: 01 май);
-Национален фолклорен фестивал „Южни слънца” (гр.Петрич: 03-04 май);
-Празници на банската традиция (гр.Банско: 17-25 май);
-Национален фестивал с международно участие „Зурна фест” (с.Струмяни, обл.Благоевград: 22-23 май);
-Фолклорен фестивал за автентични песни „Между три планини” (гр.Банско: 24-25 май);
-Събор на народното творчество „Пирин пее” (гр.Разлог, м.„Предела” : 31 юли-01август);
-Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува” (с.Микрево, обл.Благоевград: 18-24 октомври).

Източник: https://toni93blog.wordpress.com/