Ние от клуб за народни танци и хора „Баядери”  сме посветили времето си на българските народни танци и хора, на това да ги разпространим сред повече хора и предадем на бъдещите поколения.

Ние умеем добре да се забавляваме и да създаваме добро настроение